Disclaimer

Liwerski en Partners stellen zich ten doel, binnen de grenzen van het redelijke, om op deze website juiste en volledige informatie te verschaffen.
Wij achten ons evenwel niet aansprakelijk voor de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deze pagina wordt aangeboden. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de andere websites waarnaar deze webpagina direct (via hyperlinks) of indirect verwijst en waarop ons kantoor geen invloed kan uitoefenen.

Wij behouden ons het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen in het aangeboden materiaal of dat uit te breiden.

Het auteursrecht is van toepassing op de inhoud van deze webpagina.
Voor vermenigvuldiging of verspreiding van de hier gepresenteerde tekst is vooraf schriftelijk toestemming nodig van ons kantoor.

De informatie op deze website mag op generlei wijze beschouwd worden als on-line juridisch advies.
Evenmin is deze informatie een uitnodiging tot on-line advieswerk.