Klauzula odpowiedzialnosci

Liwerski i Partner stara sie w ramach możliwości udostępnić na tej stronie poprawne i kompletne informacje. Niemniej jednak, nie bierze żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność tych informacji. To samo odnosi się do treści zewnętrznych portali, do których nasza witryna bezpośrednio lub pośrednio hiperłączy. Liwerski i Partner nie ma żadnego wpływu na treść tych portali.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub uzupełnień informacji bez uprzedzenia.

Zawartość tej witryny jest chroniona prawami autorskimi. Kopiowanie lub rozpowszechnianie tekstów dostępnych na tej stronie wymaga uprzedniej pisemnej zgody osób wymienionych w redakcji strony.

Informacje na tej stronie nie są ani poradami prawnymi za pośrednictwem internetu, ani nie są zaproszeniem do porady prawnej online.